×
Zavolejte nám: +420 603 214 301
×
Napište nám

Ochrana majetku

SVĚŘENSKÝ FOND - VHODNÝ (NEJEN) PRO PODNIKATELE!

Co je to svěřenský fond?

Svěřenský fond je revolučním nástrojem, jak ochránit soukromý, potažmo rodinný majetek před riziky exekuce, bankrotu, či nehospodárným nakládáním ze strany nezodpovědných rodinných příslušníků, nebo (potenciálních) dědiců.

Jak svěřenský fond vzniká?

 Svěřenský fond vzniká vyčleněním majetku z majetku zakladatele (při založení může být i jen ve výši 1,- Kč), který je svěřen do správy správce fondu, aby s ním hospodařil ve prospěch obmyšlených (konečných příjemců). Takto vyčleněný majetek přestává být právně vlastnictvím zakladatele a nemůže být tedy postižen výkonem rozhodnutí (např. nařízená exekuce) vedeným proti zakladateli fondu, správci, nebo obmyšleným. 

Ke vzniku fondu je dále třeba vydání statutu fondu ve formě notářského zápisu (analogicky je možno si představit zakladatelskou listinu o založení např. společnosti s ručením omezeným) a souhlas správce fondu se jmenováním (zakladatel i správce může být jedna a tatáž osoba).

Jaké jsou výhody svěřenského fondu?

Majetek (peníze, nemovitosti, akcie, ...apod.) vyčleněný do majetku fondu přestává být vlastnictvím zakladatele a není současně ve vlastnictví správce fondu, ani obmyšlených. Dokonce ani fond sám není ve vlastnictví žádné z dříve jmenovaných zainteresovaných osob (na rozdíl např. od podílu ve spol. s r.o.). Majitelem fondu je samotný fond.

Statut fondu, který je neveřejný. Svěřenský fond je tedy ideálním nástrojem, jak zkrýt soukromý majetek před zločinci (viz např. kauza Dráb), či závistivými sousedy.

Pro koho je svěřenský fond vhodný? 

Vzhledem ke stavu právního prostředí v ČR lze s klidným svědomím říci, že založení fondu je vhodné pro každou osobu, jež vlastní soukromý majetek v hodnotě od již několika set tisíc korun a současně nese podnikatelské riziko, či riziko plynoucí z náhrady způsobené škody (může jít i obyčejnou autonehodu). Krach v podnikání či jiná - byť na první pohled nevinná událost - může mít důsledky v podobě exekuce veškerého soukromého či rodinného majetku. Tento stav bohužel v současné době české právní předpisy umožňují. Založení svěřenského fondu je tedy, dle našeho názoru, naprosto nutné v případě zahájení soukromého podnikání, nebo v případě, že vlastníte majetek v hodnotě přesahující 1 mil. Kč (Tuto částku hravě překročí každý, kdo vlastní např. byt).

Jak probíhá proces založení?

Celá procedura nezabere více něž několik dnů. Proces založení fondu má v zásadě čtyři fáze:

  • Vstupní konzultace
  • Seznámení s klientem, definování jeho potřeb a požadavků, specifikace potřebných údajů a dalších požadavků nutných k založení fondu.
  • Zpracování dodaných podkladů - návrh statutu
  • Na základě vstupní konzultace a klientem dodaných podkladů zpracujeme pracovní verzi statutu svěřenského fondu. Tento koncept je s klientem následně podrobně prodiskutován a dopňován o další klientem požadovaná ustanovení, případně změny.

Finální verze statutu

Na základě odsouhlasené a doplněné pracovní verze vytvoříme finální podobu statutu svěřenského fondu, který je následně zaslán notáři, jež mu dá formu notářského zápisu.

Notářský zápis

Protože statut svěřenského fondu musí mít formu notářského zápisu, zajistíme i potřebné notářské služby. 

V případě, že se rozhodnete využít našich služeb, případně máte další dotazy, kontaktujte nás prosím zde.

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace